a6: AF-aktivering

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om udløserknappen kan bruges til at fokusere. Hvis [ Kun AF-ON ] er valgt, vil kameraet ikke fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus kan kun justeres ved hjælp af andre kontroller, som AF-ON er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ].

Ude af fokus udgivelse

For at vælge, om lukkeren kan udløses, selv under omstændigheder, hvor den normalt ville være deaktiveret, skal du vælge Brugerindstilling a6 [ AF-aktivering ], fremhæve [ Kun AF-TIL ] og trykke på 2 . Ved at vælge [ Aktiver ] kan lukkeren udløses til enhver tid.

MulighedBeskrivelse
[ Aktiver ]Udløser aktiveret.
[ Deaktiver ]Udløser deaktiveret.