f4: Tilpas kommandohjul

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Tilpas betjeningen af hoved- og underkommandohjulene.

Omvendt rotation

Vend omdrejningsretningen af kommandohjulene for udvalgte handlinger.

  • Fremhæv [ Eksponeringskompensation ] eller [ Lukkertid/blænde ] og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
  • Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

Skift hoved/sub

Vend rollerne for hoved- og underkommandohjulene om.

MulighedBeskrivelse
[ Eksponeringsindstilling ]Hvis [ Til ] er valgt, vil hovedkommandohjulet styre blænde og underkommandohjulets lukkerhastighed. Hvis [ On (Mode A) ] er valgt, vil hovedkommandohjulet kun blive brugt til at indstille blænde i tilstand A.
[ Autofokusindstilling ]Hvis [ Til ] er valgt, og [ Fokustilstand/AF-områdetilstand ] er blevet tildelt en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ], kan du vælge AF-områdetilstand ved at holde knappen nede og dreje hovedknappen kommandohjul og fokustilstand ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.

Menuer og afspilning

Vælg de roller, som multivælgeren og kommandohjulene spiller under afspilning og menunavigation.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Afspilning:
  • Hovedkommandohjulet kan bruges til at vælge det billede, der vises under fuldskærmsvisning. Underkommandodrejeknappen kan bruges til at springe frem eller tilbage i overensstemmelse med den indstilling, der er valgt for [ Sub-dial frame advance ].
  • Under afspilning af miniaturebilleder kan hovedkommandohjulet bruges til at fremhæve miniaturebilleder og underkommandohjulet til at bladre op eller ned.
Menuer*:
Brug hovedkommandohjulet til at fremhæve menupunkter. Drejning af underkommandohjulet til højre viser undermenuen for den fremhævede indstilling. Drejning til venstre viser den forrige menu.
2[ Til (billedgennemgang ekskluderet) ]Med hensyn til [ On ] bortset fra at kommandohjulene ikke kan bruges til afspilning under billedgennemsyn.
[ Fra ]Brug multivælgeren til at vælge det billede, der vises under fuldskærmsvisning eller til at fremhæve billeder eller menupunkter.
  1. Underkommandohjulet kan ikke bruges til at vælge fremhævede elementer. Tryk på J eller 2 for at vælge fremhævede elementer.

Sub-dial ramme fremrykning

Vælg den handling, der skal udføres, når du drejer det underordnede kommandohjul under fuldskærmsvisning. Denne indstilling træder kun i kraft, når [ Til ] eller [ Til (billedgennemgang udelukket) ] er valgt for [ Menuer og afspilning ].

MulighedBeskrivelse
[ 10 billeder ]Spring 10 billeder frem eller tilbage ad gangen.
[ 50 billeder ]Spring 50 billeder frem eller tilbage ad gangen.
c[ Bedømmelse ]Gå til næste eller forrige billeder med den valgte vurdering. For at vælge vurderingen skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 .
P[ Beskyt ]Spring til næste eller forrige beskyttede billede.
C[ Kun billeder ]Spring til næste eller forrige billede.
1[ Kun videoer ]Spring til næste eller forrige video.
u[ Mappe ]Drej underkommandohjulet for at vælge en mappe.