e2: Blitzlukkerhastighed

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg den langsomste tilgængelige lukkerhastighed med en blitz i tilstanden P eller A .

Uanset indstillingen valgt for brugerdefineret indstilling e2 [ Blitzlukkerhastighed ], kan lukkerhastigheder være så langsomme som 30 sek. i tilstande S og M eller ved flashindstillinger for langsom synkronisering, langsom bageste gardinsynkronisering eller rødøjereduktion med langsom synkronisere.