For din sikkerhed

For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse "For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.

.

FARE: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon medfører en høj risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
 • Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj.
  Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
 • Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre uheld.
  Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller anden tilskadekomst.
 • Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden.
  Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
 • Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket med våde hænder.
  Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
 • Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt eller sat til.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur.
 • Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas såsom propan, benzin eller aerosoler.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.
 • Kig ikke direkte på solen eller en anden stærk lyskilde gennem objektivet.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre nedsat syn.
 • Ret ikke flashen eller AF-hjælpelyset mod føreren af et motorkøretøj.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.
 • Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
 • Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.
 • Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USB-kabler, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved anvendelse af genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere og USB-kabler, der er beregnet til brug med dette produkt, må du ikke:
  • Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
  • Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-til-vekselstrømsomformere.
  Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
 • Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke lysnetadapteren i tordenvejr.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
 • Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller forfrysninger.
FORSIGTIG
 • Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk lyskilde.
  Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen ikke kommer ind i billedet. Sollys fokuseret i kameraet, når solen er tæt på billedet, kan medføre brand.
 • Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt.
  De radiofrekvenser, som produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre medicinske faciliteter.
 • Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette produkt ikke skal anvendes i længere tid.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
 • Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller andre genstande.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller brand.
 • Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
 • Se ikke direkte på AF-hjælpelyset.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan have skadelig indvirkning på synsevnen.
 • Transportér ikke kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør monteret.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet.
FARE (Batteries)
 • Håndtér ikke genopladelige batterier forkert.
  Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier:
  • Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
  • Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
  • Må ikke skilles ad.
  • Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre metalgenstande.
  • Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige fysiske stød.
  • Du må ikke træde på genopladelige batterier, slå søm i dem eller slå på dem med hamre.
 • Må kun oplades som angivet.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
 • Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.
  Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
 • Følg instruktionerne fra flyselskabets personale.
  Genopladelige batterier, der efterlades uden opsyn i store højder i et miljø uden tryk, kan lække, overophedes, sprænge eller bryde i brand.
ADVARSEL (Batteries)
 • Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn.
  Hvis et barn sluger et genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
 • Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for husdyr og andre dyr.
  Der kan opstå lækage i, overophedning af, brud på eller brand i genopladelige batterier, hvis dyr bider i, tygger på eller på anden måde beskadiger disse.
 • Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde, hvis det bliver vådt.
 • Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen af genopladelige batterier af typen EN-EL25a/EN-EL25, hvis de ikke lader op inden for det angivne tidsrum.
  Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage, overophedning, brud eller brand i batterierne.
 • Når der ikke længere er brug for genopladelige batterier, skal du isolere polerne med tape.
  Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne, hvis metalgenstande rører ved dem.
 • Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige mængder vand.
  Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.