g2: Brugerdefinerede kontroller

 1. G knap
 2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg de handlinger, der udføres i videotilstand, ved hjælp af kameraknapperne eller objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .
  Mulighed
  2[ Fn knap ]
  j[ AE-L/AF-L knap ]
  k[ OK knap ]
  G[ Udløserknap ]
  S[ Lens Fn-knap ]
  3[ Lens Fn2 knap ]
  l[ Linsekontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:
  Mulighed2jk 1GS3l
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]44
  A[ AF-ON ]444
  F[ Kun AF-lås ]444
  E[ AE-lås (Hold) ]444
  C[ kun AE-lås ]444
  B[ AE/AF-lås ]444
  n[ Emnesporing ]444
  b[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]4444
  b[ Visning af rammegitter ]444
  p[ Zoom til/fra ]44444
  O[ MIN MENU ]444
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]444
  K[ Afspilning ]444
  C[ Tag billeder ]4
  1[ Optag videoer ]444
  m[ Hvidbalance ]4
  h[ Indstil billedkontrol ]4
  y[ Aktiv D-Lighting ]4
  w[ Måling ]4
  c[ Frigivelsestilstand (gem ramme) ]4
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]4
  H[ Mikrofonfølsomhed ]4
  W[ Fokus topper ]4
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Power blænde ]4 3
  E[ Eksponeringskompensation ]4 3
  [ Ingen ]444444 3
  1. Uanset den valgte indstilling, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt til AF-område-tilstand, fungerer knappen kun til at starte motiv- sporing AF (Motivsporende AF ).
  2. Kun tilgængelig med kompatible linser.
  3. Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.
 • Følgende muligheder er tilgængelige:
  RolleBeskrivelse
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  A[ AF-ON ]Ved at trykke på knappen starter autofokus.
  F[ Kun AF-lås ]Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E[ AE-lås (Hold) ]Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  C[ kun AE-lås ]Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  n[ Emnesporing ]Hvis du trykker på knappen, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til skærme, der sporer motivet.
  • For at afslutte motivsporings-AF skal du trykke på knappen igen eller trykke på knappen W ( Q ).
  b[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]Tryk på knappen for at skjule ikonerne og optageoplysningerne på displayet. Ikoner og optageinformation kan vises ved at trykke på knappen igen.
  b[ Visning af rammegitter ]Hver gang du trykker på knappen, skifter kompositionsrammegitteret på displayet mellem [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p[ Zoom til/fra ]Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  O[ MIN MENU ]Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.
  K[ Afspilning ]Tryk på knappen for at starte afspilningen.
  C[ Tag billeder ]Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede med et billedformat på 16:9.
  1[ Optag videoer ]Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk igen for at afslutte optagelsen.
  m[ Hvidbalance ]Hold knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at justere hvidbalancen for videoer. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h[ Indstil billedkontrol ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.
  y[ Aktiv D-Lighting ]Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til videoer.
  w[ Måling ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en videomålingsindstilling.
  c[ Frigivelsestilstand (gem ramme) ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge udløsertilstand for billeder taget i videotilstand.
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  H[ Mikrofonfølsomhed ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.
  W[ Fokus topper ]Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge et topniveau og det underkommandohjul for at vælge topfarven.
  X[ Fokus (M/A) ]Linsekontrolringen kan bruges til manuel fokus, uanset hvilken indstilling der er valgt for fokustilstand. For at genfokusere ved hjælp af autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.
  q[ Power blænde ]Drej linsens kontrolring for at justere blænden.
  E[ Eksponeringskompensation ]Drej objektivkontrolringen, når eksponeringskompensationsdrejeknappen er indstillet til [ C ] for at justere eksponeringskompensationen.
  [ Ingen ]Styringen har ingen effekt.

Power blænde

 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .
 • Et 6 -ikon i optagedisplayet indikerer, at strømblænden ikke kan bruges.
 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.