c3: Sluk-forsinkelse

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, hvor længe skærmen eller søgeren skal være tændt, når der ikke udføres nogen handlinger.

  • Der kan vælges forskellige indstillinger for [ Afspilning ], [ Menuer ], [ Billedgennemgang ] og [ Standby-timer ].
  • [ Standby-timer ] bestemmer, hvor længe skærmen, søgeren eller kontrolpanelet forbliver tændt, efter at udløserknappen er trykket halvt ned. Skærmen og søgeren dæmpes et par sekunder, før standby-timeren udløber. Hvis [ 10 s ] er valgt, forlænges timeren til 20 sekunder, mens i menuen vises.
  • Med undtagelse af [ Billedgennemgang ] forlænges hver af slukningsforsinkelserne med et minut i selvudløsertilstand.
  • Længere slukningsforsinkelser reducerer batteriets udholdenhed.