Muligheder for bip

 1. G knap
 2. B opsætningsmenu

Bip til/fra

Tænd eller sluk for bip-højttaleren.

 • Hvis [ Til ] er valgt for [ Bip til/fra ], lyder der bip, når:
  • selvudløseren tæller ned,
  • interval-timerfotografering, time-lapse videooptagelse eller fokusskift slutter,
  • kameraet fokuserer i fototilstand (bemærk, at dette ikke gælder, hvis AF-C er valgt til fokustilstand, eller når AF-A er valgt, og du optager i AF-C , og [ Release ] er valgt for brugerdefineret indstilling a2 [ AF -S prioritetsvalg ]),
  • berøringsknapper bruges, eller
  • udløserknappen trykkes ned med et skrivebeskyttet hukommelseskort indsat i kameraet.
 • Vælg [ Fra (kun berøringskontroller) ] for at deaktivere bippet for berøringsknapper, mens du aktiverer det til andre formål.
 • Når [ Til ] er valgt for [ Stille fotografering ] i fotooptagelsesmenuen, lyder der ikke et bip, når kameraet fokuserer, eller mens selvudløseren er i drift, uanset de valgte indstillinger for [ Bip-indstillinger ].

Bind

Juster lydstyrken for bip.

Tonehøjde

Vælg tonehøjden for bippet fra [ Høj ] og [ Lav ].