Bedømmelse

  1. G knap
  2. D afspilningsmenu

Bedøm billeder.

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren 4 eller 2 .
  • Tryk på 1 eller 3 for at vælge en vurdering fra nul til fem stjerner, eller vælg d for at markere billedet som en kandidat til senere sletning.
  • Tryk på og hold X -knappen nede for at se det fremhævede billede zoomet ind.
  • Tryk på J for at gemme ændringer.