g5: Fremhæv display

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om skygge skal bruges til at angive højlys (lyse områder af billedet) under videooptagelse.

Vis mønster

For at aktivere fremhævningsvisningen skal du vælge [ Mønster 1 ] eller [ Mønster 2 ].

Mønster 1
Mønster 2

Fremhæv visningstærskel

Vælg den nødvendige lysstyrke for at udløse videofremhævningsvisningen. Jo lavere værdien er, desto større lysstyrkeområde, der vises som højlys. Hvis [ 255 ] er valgt, vil det fremhævede display kun vise områder, der er potentielt overeksponerede.

Fremhæv display

Hvis både fremhævningsvisning og fokuspunkt er aktiveret, vil kun fokuspunktpunkt blive vist i manuel fokustilstand. For at se fremhævningsvisningen i manuel fokustilstand, skal du vælge [ Fra ] for brugerdefineret indstilling d9 [ Fokus peaking ] > [ Peaking level ].