C Fotooptagelsesmenuen: Optageindstillinger

For at se fotooptagelsesmenuen skal du vælge fanen C i kameramenuerne.

Fotooptagelsesmenuen indeholder følgende elementer:

Se også

"Standardindstillinger for fotooptagelsesmenu" (Fotooptagelsesmenuens standardindstillinger )