C Fotooptagelsesmenuen: Optageindstillinger

For at se fotooptagelsesmenuen skal du vælge fanen C i kameramenuerne.

Fotooptagelsesmenuen indeholder følgende elementer:

Se også

" Standardindstillinger for fotooptagelsesmenu " ( standardindstillinger for fotooptagelsesmenu )