Høj ISO NR

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Fotografier, der er taget med høj ISO-følsomhed, kan behandles for at reducere "støj" (lyse pixels med vilkårlig afstand).

MulighedBeskrivelse
[ Høj ]Reducer støj på billeder taget ved alle ISO-følsomheder. Jo højere følsomhed, jo større effekt. Vælg mængden af støjreduktion, der udføres fra [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].
[ Normal ]
[ Lav ]
[ Fra ]Støjreduktion udføres kun efter behov. Mængden af udført støjreduktion er altid lavere, end når [ Lav ] er valgt.