A ( g ) knappen

Låser fokus og eksponering på samme tid.

Eksponeringslås

 • Eksponeringslås kan bruges til at omkomponere billeder efter måling af et motiv, der ikke vil være i det valgte fokusområde i den endelige komposition.
 • Eksponeringslås er særligt effektiv med punkt- og centervægtet måling.

Fokuslås

 • Brug fokuslås til at låse fokus på det aktuelle motiv, når AF-C er valgt til fokustilstand.
 • Når du bruger fokuslås, skal du vælge en anden AF-områdetilstand end [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ].

Låser fokus og eksponering

 1. Placer motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering.
 2. Tryk på knappen A ( g ).
  • Fokus og eksponering låses, mens du trykker på knappen A ( g ). Eksponeringen ændres ikke, selv når sammensætningen ændres.
  • Et AE-L- ikon vil blive vist på skærmene.
 3. Hold knappen A ( g ) nede, komponer billedet igen og optag.

  Ændre ikke afstanden mellem kameraet og motivet. Hvis afstanden til motivet ændres, skal du slippe låsen og fokusere igen på den nye afstand.

Låser fokus, når AF-S er valgt til fokustilstand, eller når AF-A er valgt, og du optager i AF-S

Fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan også låse fokus ved at trykke på knappen A ( g ).

Låsning af eksponering med udløserknappen

Hvis [ Til (halvt tryk) ] er valgt for brugerdefineret indstilling c1 [ Udløserknap AE-L ], låses eksponeringen, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

Tager flere billeder med samme fokusafstand

 • Hvis du låste fokus ved at trykke på knappen A ( g ), forbliver fokus låst mellem billederne, hvis du holder knappen A ( g ) nede.
 • Fokus forbliver også låst, hvis du holder udløserknappen nede halvvejs mellem optagelserne.