Tidskode

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

Vælg, om du vil optage tidskoder, der giver time, minut, sekund og billednummer for hvert billede, når du optager videoer. Tidskoder er kun tilgængelige med videoer optaget i MOV-format.

MulighedBeskrivelse
[ Optag tidskoder ]
  • [ Til ]: Optag tidskoder. Tidskoden vises i optagedisplayet.
  • [ Til (med HDMI-udgang) ]: Tidskoder vil blive inkluderet i optagelser, der er gemt på eksterne optagere, der er tilsluttet kameraet via et HDMI-kabel. Kameraet understøtter Atomos SHOGUN, NINJA og SUMO-seriens monitoroptagere.
  • [ Fra ]: Tidskoder optages ikke.
[ Optællingsmetode ]
  • [ Record run ]: Tidskoder øges kun, mens optagelsen er i gang.
  • [ Frit løb ]: Tidskoder øges kontinuerligt. Tidskoder fortsætter med at blive forøget, mens kameraet er slukket.
[ Tidskode oprindelse ]
  • [ Nulstil ]: Nulstil tidskoden til 00:00:00.00.
  • [ Indtast manuelt ]: Indtast time-, minut-, sekund- og billednummer manuelt.
  • [ Aktuel tid ]: Indstil tidskoden til det aktuelle klokkeslæt som rapporteret af kamerauret. Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato.
[ Dropramme ]Vælg [ Til ] for at kompensere for uoverensstemmelser mellem antal billeder og den faktiske optagetid ved billedhastigheder på 30 og 60 fps.

HDMI-enheder

Hvis du vælger [ Til (med HDMI-udgang) ] for [ Optag tidskoder ] kan det forstyrre optagelserne til HDMI-enheder.