Pleje af kameraet

Opbevaring

Fjern batteriet, når kameraet ikke skal bruges i længere tid. Før du fjerner batteriet, skal du kontrollere, at kameraet er slukket. Opbevar ikke kameraet på steder, der:

 • er dårligt ventileret eller udsat for fugt på over 60 %
 • er ved siden af udstyr, der producerer stærke elektromagnetiske felter, såsom fjernsyn eller radioer
 • udsættes for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under -10 °C (14 °F)

Rengøring

Fremgangsmåden varierer med den del, der kræver rengøring. Procedurerne er detaljeret nedenfor.

 • Brug ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Kamerahus

Brug en blæser til at fjerne støv og fnug, og tør derefter forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre sand eller salt af med en klud let fugtet i destilleret vand og tørre kameraet grundigt.
Vigtigt: Følgende er ikke dækket af garantien:

 • skade forårsaget af indtrængning af støv, sand eller andre fremmedlegemer i kameraet, og
 • skade forårsaget af brug af en aerosolblæser for tæt på kameraet.

Objektiv og søger

Disse glaselementer beskadiges let: Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske, der kan beskadige glaselementer. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og rengøre forsigtigt.

Overvåge

Fjern støv og fnug med en blæser. Når du fjerner fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre overfladen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Påfør ikke tryk, da dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.

Manuel rengøring

Snavs eller støv, der kommer ind i kameraet, når linser udskiftes, eller kropshætten fjernes, kan sætte sig fast på billedsensorens overflade og påvirke dine billeder. Sensoren kan rengøres manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er ekstremt sart og let beskadiges; vi anbefaler, at manuel rengøring kun udføres af en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

 1. Sluk kameraet, og fjern objektivet.
 2. Hold kameraet, så lyset kan trænge ind i kameraet, undersøg billedsensoren for støv eller fnug.

  Hvis der ikke er fremmedlegemer til stede, skal du fortsætte til trin 4.
 3. Fjern eventuelt støv og fnug fra sensoren med en blæser.
  • Brug ikke en blæsebørste. Børsterne kan beskadige sensoren.
  • Snavs, der ikke kan fjernes med en blæser, kan kun fjernes af Nikon-autoriseret servicepersonale. Du må under ingen omstændigheder røre ved eller aftørre sensoren.
 4. Udskift objektivet eller den medfølgende kropshætte.

Fremmedlegemer på billedsensoren

Fremmedlegemer, der trænger ind i kameraet, når linser eller kropshætter fjernes eller udskiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan sætte sig fast på billedsensoren, hvor det kan ses på billeder taget under visse forhold. For at forhindre indtrængning af fremmedlegemer, når du sætter kameradækslet på eller udskifter linser, skal du undgå støvede omgivelser og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer, der kan sidde fast på kameraholderen, objektivfatningen eller kameradækslet. For at beskytte kameraet, når der ikke er noget objektiv på plads, skal du sørge for at udskifte den medfølgende kropshætte. For fremmedlegemer, der klæber til billedsensoren, rengør billedsensoren som beskrevet i "Manuel rengøring" (Manuel rengøring ), eller få sensoren renset af autoriseret Nikon-servicepersonale. Fotografier, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres ved hjælp af de rene billedindstillinger, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsapplikationer.

Service af kamera og tilbehør

Kameraet er en præcisionsenhed og kræver regelmæssig service; Nikon anbefaler, at kameraet efterses en gang hvert til hvert andet år, og at det efterses en gang hvert tredje til femte år (bemærk, at der opkræves gebyrer for disse tjenester).

 • Hyppig inspektion og service anbefales især, hvis kameraet bruges professionelt.
 • Alt tilbehør, der regelmæssigt bruges sammen med kameraet, såsom linser eller valgfri flashenheder, skal medfølge, når kameraet efterses eller serviceres.