Overvåg lysstyrke

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Tryk på 1 eller 3 for at justere skærmens lysstyrke. Vælg højere værdier for øget lysstyrke, lavere værdier for reduceret lysstyrke.

  • [ Skærmens lysstyrke ] kan kun justeres, når skærmen er den aktive skærm. Den kan ikke justeres, når [ Kun søger ] er valgt til skærmtilstand, eller når dit øje er rettet mod søgeren.
  • Højere værdier øger forbruget af batteriet.