Muligheder for trådløs fjernbetjening (ML-L7).

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Tilslut en valgfri ML-L7 fjernbetjening via Bluetooth. Du kan også tildele roller til Fn1/Fn2 -knapperne på ML-L7.

  • For de funktioner, der kan bruges med fjernbetjeningen og tilslutning af dette kamera og fjernbetjeningen, se "ML-L7 fjernbetjening" i "Andet kompatibelt tilbehør" (ML-L7 fjernbetjening ).

Trådløs fjernforbindelse

MulighedBeskrivelse
[ Aktiver ]Begynd at tilslutte en parret ML-L7. Hvis kameraet er tilsluttet en smartphone eller computer, vil forbindelsen til disse enheder blive afbrudt.
[ Deaktiver ]Frakobl ML-L7.

Gem trådløs fjernbetjening

Par kameraet med en ML-L7. Når kameraet er i parringsstandby, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder eller længere. Når parringen er fuldført, blinker fjernbetjeningens statuslampe grønt med ca. 3 sekunders intervaller.
Der kan kun parres én fjernbetjening pr. kamera. Kun den sidst parrede fjernbetjening er aktiveret.

Slet trådløs fjernbetjening

Slet en parret ML-L7.

Tildel Fn1-knap/Tildel Fn2-knap

Vælg den rolle, der er tildelt Fn1- eller Fn2 -knappen på ML-L7.

MulighedBeskrivelse
[ Samme som kamera K knap ]Indstil samme rolle som kameraets K -knap.
[ Samme som kamera G knap ]Indstil samme rolle som kameraets G -knap.
[ Samme som kamera i knap ]Indstil samme rolle som kameraets i -knap.
[ Ingen ]Et tryk på knappen har ingen effekt.