Før du kontakter kundesupport

Du kan muligvis løse eventuelle problemer med kameraet ved at følge nedenstående trin. Tjek denne liste, før du kontakter din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

TRIN 1Tjek listen over almindelige problemer.
Almindelige problemer og løsninger er angivet i følgende afsnit:
TRIN 2Sluk kameraet og fjern batteriet, vent derefter cirka et minut, sæt batteriet i igen og tænd for kameraet.
Kameraet fortsætter muligvis med at skrive data til hukommelseskortet efter optagelsen. Vent mindst et minut, før du fjerner batteriet.
TRIN 3Søg på Nikons hjemmesider.
TRIN 4Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Gendannelse af standardindstillinger

  • Afhængigt af de aktuelle indstillinger kan nogle menupunkter og andre funktioner være utilgængelige. For at få adgang til menupunkter, der er nedtonet, eller funktioner, der ellers ikke er tilgængelige, skal du prøve at gendanne standardindstillingerne ved at bruge punktet [ Nulstil alle indstillinger ] i opsætningsmenuen.
  • Bemærk dog, at trådløse netværksprofiler, copyrightoplysninger og andre brugergenererede poster også nulstilles. Når de er nulstillet, kan indstillingerne ikke gendannes.