AF finjusteringsmuligheder

 1. G knap
 2. B opsætningsmenu

Finjuster fokus for det aktuelle objektiv.

 • Brug kun efter behov.
 • Vi anbefaler, at du udfører finjustering på en fokusafstand, du bruger ofte. Hvis du f.eks. udfører fokusjustering på en kort fokusafstand, kan du finde det mindre effektivt på længere afstande.
MulighedBeskrivelse
[ AF finindstilling ]
 • [ Til ]: Slå AF-finindstilling til.
 • [ Fra ]: Slå AF-finjustering fra.
[ Finjuster og gem objektiv ]Finjuster fokus for det aktuelle objektiv. Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve elementer, og tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og -20.
 • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 • Displayet viser de aktuelle og tidligere værdier.
 • Kameraet kan gemme værdier for op til 40 objektivtyper.
 • Hvis der bruges en linse, for hvilken værdier allerede er gemt, overskrives finjusteringsværdierne.
[ Standard ]Vælg finjusteringsværdierne for objektiver, for hvilke der ikke tidligere er blevet gemt værdier, ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og -20.
[ Liste gemte værdier ]Listeværdier gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Hvis du fremhæver et objektiv på listen og trykker på 2 , vises en dialogboks [ Vælg objektivnummer ].
 • Dialogboksen [ Vælg objektivnummer ] bruges til at indtaste objektividentifikationen.
 • Serienummeret indtastes automatisk for objektiver med Z-fatning og nogle objektiver med F-fatning.

Sletning af gemte værdier

For at slette værdier, der er gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ], skal du markere det ønskede objektiv på listen [ Liste gemte værdier ] og trykke på O .

Oprettelse og lagring af finjusteringsværdier

 1. Fastgør objektivet til kameraet.
 2. Vælg [AF finjusteringsindstillinger] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [Finindstil og gem objektiv], og tryk på 2 .
  En AF-finindstillingsdialogboks vises.
 3. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.
  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.
  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .
  • Hvis der er monteret et zoomobjektiv, kan du vælge separate finjusteringsværdier for maksimal vinkel (WIDE) og maksimal zoom (TELE). Brug 1 og 3 til at vælge mellem de to.
  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 4. Tryk på J for at gemme den nye værdi.

Valg af en standard finjusteringsværdi

 1. Vælg [AF finjusteringsindstillinger] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [Standard], og tryk på 2 .
 2. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.
  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.
  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .
  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.
 3. Tryk på J for at gemme den nye værdi.