Standarder

Standardindstillingerne for afspilning, fotooptagelse, videooptagelse, brugerdefinerede indstillinger og opsætningsmenuer er angivet nedenfor.

Afspilningsmenuens standardindstillinger

AfspilningsmenuStandard
[ Slet ]
[ Afspilningsmappe ]Alle
[ Afspilningsvisningsmuligheder ]
[ Fokuspunkt ]U
[ Eksponeringsoplysninger ]U
[ Højdepunkter ]U
[ RGB-histogram ]U
[ Optagelsesdata ]U
[ Oversigt ]U
[ Ingen (kun billede) ]U
[ Billedgennemgang ]Af
[ Rotér højt ]
[ Diasshow ]
[ Billedtype ]Fotos og videoer
[ Frame interval ]2 sek
[ Bedømmelse ]

Fotooptagelsesmenuens standardindstillinger

FotooptagelsesmenuStandard
[ Nulstil fotooptagelsesmenu ]
[ Opbevaringsmappe ]
[ Omdøb ]NZ_FC
[ Vælg mappe efter nummer ]100
[ Vælg mappe fra listen ]
[ Filnavn ]DSC
[ Vælg billedområde ]DX (24×16)
[ Billedkvalitet ]JPEG normal
[ Billedstørrelse ]Stor
[ RAW optagelse ]14-bit
[ ISO-følsomhedsindstillinger ]
[ ISO-følsomhed ]
[ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ]Af
[ Maksimal følsomhed ]51200
[ Maksimal følsomhed med c ]Samme som uden blitz
[ Minimum lukkerhastighed ]Auto
[ Hvidbalance ]j : Hold den overordnede atmosfære
FinjusterAB: 0, GM: 0
[ Vælg farvetemperatur ]5000 K
[ Forudindstillet manual ]d-1
[ Indstil billedkontrol ]Auto
[ Administrer billedkontrol ]
[ Farverum ]sRGB
[ Aktiv D-Lighting ]Af
[ Lang eksponering NR ]Af
[ Høj ISO NR ]Normal
[ Vignettekontrol ]Normal
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk forvrængningskontrol ]
[ Flimren reduktion optagelse ]Af
[ Måling ]Matrix måling
[ Flash kontrol ]
[ Flashkontroltilstand ]TTL
[ Trådløse flashindstillinger ]Af
[ Flashtilstand ]Fyld flash
[ Blitzkompensation ]0,0
[ Udgivelsestilstand ]Enkelt stel
[ Fokustilstand ]AF-tilstand auto-skift
[ AF-områdetilstand ]Auto-område AF (personer)
[ Vibrationsreduktion ](varierer med linse)
[ Automatisk bracketing ]
[ Auto bracketing sæt ]AE & flash bracketing
[ Antal skud ]0
[ Forøgelse ]1.0
[ Multiple eksponering ]
[ Multieksponeringstilstand ]Af
[ Antal skud ]2
[ Overlejringstilstand ]Gennemsnit
[ Gem individuelle billeder (RAW) ]
[ Overlay-optagelse ]
[ Vælg første eksponering (RAW) ]
[ HDR (højt dynamisk område) ]
[ HDR-tilstand ]Af
[ Eksponeringsforskel ]Auto
[ Udjævning ]Normal
[ Gem individuelle billeder (RAW) ]Af
[ Intervaltimer-optagelse ]
[ Vælg startdag/tidspunkt ]Nu
[ Interval ]1 min.
[ Interval×shots/interval ]0001×1
[ Eksponeringsudjævning ]
[ Stille fotografering ]
[ Intervalprioritet ]Af
[ Fokus før hvert skud ]Af
[ Valgmuligheder ]Af
[ Starter lagermappe ]
[ Ny mappe ]U
[ Nulstil filnummerering ]U
[ Time-lapse video ]
[ Interval ]5 sek
[ Optagelsestid ]25 min.
[ Eksponeringsudjævning ]
[ Stille fotografering ]
[ Billedstørrelse/billedhastighed ]1920×1080; 60 sider
[ Intervalprioritet ]Af
[ Fokus før hvert skud ]Af
[ Fokusskift-optagelse ]
[ Antal skud ]100
[ Fokus trinbredde ]5
[ Interval indtil næste skud ]0
[ Første billede eksponeringslås ]
[ Stille fotografering ]
[ Starter lagermappe ]
[ Ny mappe ]U
[ Nulstil filnummerering ]U
[ Stille fotografering ]Af

Standardindstillinger for videooptagelsesmenu

Menuindstilling for videooptagelseStandard
[ Nulstil videooptagelsesmenu ]
[ Filnavn ]DSC
[ Billedstørrelse/billedhastighed ]1920×1080; 60 sider
[ Videokvalitet ]Høj kvalitet
[ Video filtype ]MOV
[ ISO-følsomhedsindstillinger ]
[ Maksimal følsomhed ]25600
[ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ]
[ ISO-følsomhed (tilstand M) ]
[ Hvidbalance ]Samme som billedindstillinger
FinjusterAB: 0, GM: 0
[ Vælg farvetemperatur ]5000 K
[ Forudindstillet manual ]d-1
[ Indstil billedkontrol ]Samme som billedindstillinger
[ Administrer billedkontrol ]
[ Aktiv D-Lighting ]Af
[ Høj ISO NR ]Normal
[ Vignettekontrol ]Normal
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk forvrængningskontrol ]
[ Flimren reduktion ]Auto
[ Måling ]Matrix måling
[ Frigivelsestilstand (gem ramme) ]Enkelt stel
[ Fokustilstand ]AF på fuld tid
[ AF-områdetilstand ]Auto-område AF (personer)
[ Vibrationsreduktion ]Samme som billedindstillinger
[ Elektronisk VR ]Af
[ Mikrofonfølsomhed ]Auto
[ Dæmper ]Deaktiver
[ Frekvensrespons ]Bredt udvalg
[ Reduktion af vindstøj ]Af
[ Tidskode ]
[ Optag tidskoder ]Af
[ Optællingsmetode ]Rekordløb
[ Tidskode oprindelse ]
[ Dropramme ]

Standardindstillinger for menuen Custom Settings

Brugerdefinerede indstillinger i menuenStandard
[ Nulstil brugerdefinerede indstillinger ]
a1[ AF-C prioritetsvalg ]Frigøre
a2[ AF-S prioritetsvalg ]Fokus
a3[ Fokussporing med låsning ]3
a4[ Fokuspunkter brugt ]Alle punkter
a5[ Gem punkter efter orientering ]Ingen
a6[ AF aktivering ]Lukker/AF-ON
a7[ Begræns valg af AF-områdetilstand ]
[ Punpoint AF ]M
[ Enkeltpunkts AF ]L (kan ikke fravælges)
[ Dynamisk område AF ]M
[ Bredt område AF (S) ]M
[ Bredt område AF (L) ]M
[ Bredt område AF (L-personer) ]M
[ Bredt område AF (L-dyr) ]M
[ Auto-område AF ]M
[ Auto-område AF (personer) ]M
[ Auto-område AF (dyr) ]M
a8[ Fokuspunkt omsluttende ]Ingen indpakning
a9[ Fokuspunkt muligheder ]
[ Manuel fokustilstand ]
[ Dynamisk område AF-assistent ]
a10[ Lavt lys AF ]
a11[ Indbygget AF-hjælpelys ]
a12[ Manuel fokusring i AF-tilstand ]Aktiver
b1[ Nem eksponeringskompensation ]
b2[ Centervægtet område ]Φ 8 mm
b3[ Finjuster optimal eksponering ]
[ Matrixmåling ]0
[ Centervægtet måling ]0
[ Spotmåling ]0
[ Fremhævsvægtet måling ]0
b4[ b -tilstand eksponeringskomp. ]Aktiver
c1[ Udløserknap AE-L ]Af
c2[ Selvudløser ]
[ Selvudløser forsinkelse ]10 s
[ Antal skud ]1
[ Interval mellem skud ]0,5 s
c3[ Sluk forsinkelse ]
[ Afspilning ]10 s
[ Menuer ]1 min
[ Billedgennemgang ]4 sek
[ Standby timer ]30 s
d1[ CL-tilstand optagehastighed ]3 fps
d2[ Maksimalt antal skud pr. burst ]100
d3[ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]Af
d4[ Lukkertype ]Auto
d5[ Udvidede lukkertider (M) ]Af
d6[ Filnummersekvens ]
d7[ Anvend indstillinger til livevisning ]
d8[ Visning af rammegitter ]Af
d9[ Fokus topper ]
[ Topniveau ]Af
[ Højdelys farve ]Rød
d10[ Se alt i kontinuerlig tilstand ]
e1[ Flash-synkroniseringshastighed ]1/200 s
e2[ Flash lukkerhastighed ]1/60 s
e3[ Eksponeringskomp. til flash ]Hele rammen
e4[ Auto c ISO-følsomhedskontrol ]Emne og baggrund
e5[ Auto bracketing (tilstand M) ]Blink/hastighed
e6[ Bracket rækkefølge ]MTR > under > over
f1[ Tilpas i menuen ]Indstil billedkontrol ,
Hvidbalance ,
Billedkvalitet ,
Billedstørrelse ,
Flash-tilstand ,
Måling ,
Wi-Fi forbindelse ,
Aktiv D-Lighting ,
Release mode ,
Vibrationsreduktion ,
AF-områdetilstand ,
Fokustilstand
f2[ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ]
[ Fn knap ]hvidbalance
[ AE-L/AF-L knap ]AE/AF lås
[ OK knap ]Vælg det midterste fokuspunkt
[ Knap til videooptagelse ]Visning af live view-info er slået fra
[ Lens Fn-knap ]AE/AF lås
[ Lens Fn2-knap ]AF-ON
[ Lens kontrolring ](varierer med linse)
f3[ Brugerdefinerede kontroller (afspilning) ]
[ AE-L/AF-L knap ]Beskytte
[ OK knap ]Zoom til/fra
f4[ Tilpas kommandohjul ]
[ Omvendt rotation ]Eksponeringskompensation : U , Lukkertid/blænde : U
[ Skift hoved/sub ]Eksponeringsindstilling : Fra , Autofokusindstilling : Fra
[ Menuer og afspilning ]Af
[ Frame for sub-opkaldsramme ]10 rammer
f5[ Slip knap for at bruge skiven ]Ingen
f6[ Omvendte indikatorer ]
g1[ Tilpas i menuen ]Indstil billedkontrol ,
Hvidbalance ,
Billedstørrelse og -hastighed/videokvalitet ,
Mikrofonfølsomhed ,
Reduktion af vindstøj ,
Måling ,
Wi-Fi forbindelse ,
Aktiv D-Lighting ,
Elektronisk VR ,
Vibrationsreduktion ,
AF-områdetilstand ,
Fokustilstand
g2[ Brugerdefinerede kontroller ]
[ Fn knap ]hvidbalance
[ AE-L/AF-L knap ]AE/AF lås
[ OK knap ]Vælg det midterste fokuspunkt
[ Udløserknap ]Tage billeder
[ Lens Fn-knap ]AE/AF lås
[ Lens Fn2-knap ]AF-ON
[ Lens kontrolring ](varierer med linse)
g3[ AF-hastighed ]0
[ Hvornår skal du ansøge ]Altid
g4[ AF-sporingsfølsomhed ]4
g5[ Fremhæv display ]
[ Vis mønster ]Af
[ Fremhæv displaytærskel ]248

Opsætningsmenuens standardindstillinger

IndstillingsmenuStandard
[ Formater hukommelseskort ]
[ Sprog ](Standard varierer med købsland)
[ Tidszone og dato ]
[ Tidszone ](Standard varierer med købsland)
[ Dato og tid ]
[ Datoformat ](Standard varierer med købsland)
[ Sommertid ]Af
[ Skærmens lysstyrke ]0
[ Overvåg farvebalance ]AB: 0, GM: 0
[ Søgerlysstyrke ]Auto
[ Søger farvebalance ]AB: 0, GM: 0
[ Begræns valg af skærmtilstand ]
[ Automatisk visningsskift ]M
[ Kun søger ]M
[ Kun skærm ]M
[ Prioriter søger ]M
[ Informationsdisplay ]Mørk på lys
[ AF finjusteringsmuligheder ]
[ AF finindstilling ]Af
[ Finjuster og gem objektiv ]
[ Standard ]
[ Liste gemte værdier ]
[ Ikke-CPU objektiv data ]
[ Linsenummer ]1
[ Brændvidde (mm) ]
[ Maksimal blænde ]
[ Gem fokusposition ]Af
[ Image Dust Off ref foto ]
[ Pixel mapping ]
[ Billedkommentar ]
[ Vedhæft kommentar ]U
[ Ophavsret information ]
[ Vedhæft oplysninger om copyright ]U
[ Bip-indstillinger ]
[ Bip til/fra ]Af
[ Volume ]2
[ Pitch ]Lav
[ Berøringsknapper ]
[ Aktiver/deaktiver berøringskontroller ]Aktiver
[ Afspilning i fuld skærm ]Venstre V Højre
[ Selvportrættilstand ]Aktiver
[ HDMI ]
[ Output opløsning ]Auto
[ Avanceret ]
[ Outputområde ]Auto
[ Ekstern optagekontrol ]Af
[ Flytilstand ]Deaktiver
[ Opret forbindelse til smartenhed ]
[ Parring (Bluetooth) ]
[ Bluetooth-forbindelse ]Deaktiver
[ Vælg til upload (Bluetooth) ]
[ Vælg automatisk til upload ]Af
[ Wi-Fi-forbindelse ]
[ Upload mens du er slukket ]
[ Placeringsdata (smart enhed) ]
[ Breddegrad ]
[ Længdegrad ]
[ Højde ]
[ UTC ]
[ Tilslut til computer ]
[ Wi-Fi-forbindelse ]Deaktiver
[ Netværksindstillinger ]
[ Valgmuligheder ]
[ Automatisk upload ]Af
[ Slet efter upload ]Ingen
[ Upload fil som ]RAW + JPEG
[ Fravælg alle? ]
[ MAC-adresse ]
[ Trådløs fjernbetjening (ML-L7) muligheder ]
[ Trådløs fjernforbindelse ]Deaktiver
[ Gem trådløs fjernbetjening ]
[ Slet trådløs fjernbetjening ]
[ Tildel Fn1-knap ]Samme som kamera K knap
[ Tildel Fn2-knap ]Samme som kamera G knap
[ Overensstemmelsesmærkning ]
[ USB strømforsyning ]Aktiver
[ Energibesparelse (fototilstand) ]Aktiver
[ Sprække tom udløserlås ]Aktiver udgivelse
[ Gem/indlæs menuindstillinger ]
[ Nulstil alle indstillinger ]
[ Firmwareversion ]