Frigivelsestilstand (gem ramme)

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

I videotilstand kan du vælge den handling, der skal udføres, når der trykkes på udløserknappen (Tag billeder i videotilstand ).

MulighedBeskrivelse
U[ Enkelt billede ]Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Der kan tages op til 40 billeder med hver video.
c[ Kontinuerlig ]
  • Kameraet tager billeder, mens udløserknappen er trykket ned.
  • Billedfremføringshastigheden varierer med den billedhastighed, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videooptagelsesmenuen.
  • Den tid, der er til rådighed for serieoptagelsen, vises på optagedisplayet.
  • Mens videooptagelsen er i gang, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.