Kada tvoja prva fotografija jedva čeka

Spremati se

 1. Umetnite bateriju i memorijsku karticu ( Umetanje baterije i memorijske kartice ).

  Za informacije o punjenju baterije pogledajte “ Punjenje baterije ” ( Punjenje baterije ).
 2. Pričvrstite sočivo ( Pričvršćivanje sočiva ).
  • Poravnajte indikator na kućištu fotoaparata sa indikatorom na sočivu ( q ) i rotirajte objektiv u prikazanom smeru ( w ).
  • Kaiš se može pričvrstiti na kameru. Za više informacija pogledajte “ Pričvršćivanje remena ” ( Pričvršćivanje remena ).
 3. Uključite kameru, a zatim odaberite jezik i podesite sat ( Uključivanje kamere ).

Snimite ( Fotografisanje ( b auto) ) i pogledajte ( Pregledanje fotografija ) slike

 1. Okrenite birač načina rada na AUTO ( b ).
 2. Za fokusiranje pritisnite okidač do pola (tj. lagano pritisnite okidač, zaustavljajući se kada se pritisne do pola).
 3. Bez podizanja prsta sa okidača, pritisnite dugme do kraja da biste snimili sliku.
 4. Pogledaj sliku.