f5: Otpustite dugme da biste koristili točkić

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odabirom [ Yes ] dozvoljava se podešavanja koja se obično vrše držanjem dugmeta i rotacijom komandnog točkića da se izvrše rotiranjem komandnog točkića nakon što se dugme otpusti. Ovo se završava kada se dugme ponovo pritisne, okidač se pritisne do pola ili istekne tajmer u stanju pripravnosti.

  • [ Otpustite dugme za korišćenje točkića ] se odnosi na kontrole kojima su sledeće uloge dodeljene korišćenjem prilagođenih postavki f2 [ Prilagođene kontrole (snimanje) ] ili g2 [ Prilagođene kontrole ]: [ Odaberi oblast slike ], [ Kvalitet/veličina slike ], [ Balans belog ], [ Podesite kontrolu slike ], [ Aktivno D-Lighting ], [ Merenje ], [ Režim blica/kompenzacija ], [ Režim otpuštanja ], [ Režim otpuštanja (sačuvaj okvir) ], [ Režim fokusa/režim AF oblasti ], [ Auto bracketing ], [ Višestruka ekspozicija ], [ HDR (visoki dinamički opseg) ], [ Režim odlaganja ekspozicije ], [ Fokus peaking ], [ Odaberi broj objektiva koji nije CPU ] i [ Osetljivost mikrofona ].

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere