d5: Produžene brzine zatvarača (M)

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Ako odaberete [ On ], možete produžiti brzinu zatvarača kada snimate u režimu M do 900 sekundi (15 minuta). Ovo je korisno kada želite da snimate sa otvorenim zatvaračem u dužem vremenskom periodu, kao što je astronomska fotografija.

  • Pri brzinama zatvarača od 60 sekundi i manjim, vrijeme ekspozicije će odgovarati odabranoj brzini zatvarača (kada je odabrano [ On ]). Kada snimanje započne, kontrolna tabla se prebacuje da pokaže da je zatvarač otvoren.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere