Lista menija

Kamera nudi sljedeće menije. Za potpuniji opis pojedinačnih stavki menija, pogledajte poglavlje “ Vodič za meni ”.

PLAYBACK MENU
Izbriši
Fascikla za reprodukciju
Opcije prikaza reprodukcije
Pregled slika
Rotirajte visoko
Slide show
Ocjena
MENI ZA SNIMANJE FOTOGRAFIJA
Resetujte meni za fotografisanje
Fascikla za pohranu
Imenovanje fajlova
Odaberite područje slike
Kvalitet slike
Veličina slike
RAW snimanje
Postavke ISO osjetljivosti
Balans bijele boje
Podesite kontrolu slike
Upravljajte kontrolom slike
Prostor boja
Aktivno D-Lighting
Duga ekspozicija NR
Visok ISO NR
Kontrola vinjete
Kompenzacija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Snimanje smanjenja treperenja
Merenje
Kontrola blica
Način rada blica
Kompenzacija blica
Release mode
Režim fokusa
Režim AF područja
Smanjenje vibracija
Auto bracketing
Višestruka ekspozicija
HDR (visoki dinamički raspon)
Intervalno snimanje
Time-lapse video
Snimanje sa pomakom fokusa
Tiha fotografija
MENI ZA SNIMANJE VIDEO
Resetujte meni za snimanje video zapisa
Imenovanje fajlova
Veličina kadra/brzina kadra
Kvalitet videa
Vrsta video datoteke
Postavke ISO osjetljivosti
Balans bijele boje
Podesite kontrolu slike
Upravljajte kontrolom slike
Aktivno D-Lighting
Visok ISO NR
Kontrola vinjete
Kompenzacija difrakcije
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Merenje
Način otpuštanja (spremi okvir)
Režim fokusa
Režim AF područja
Smanjenje vibracija
Electronic VR
Osetljivost mikrofona
Attenuator
Frekvencijski odziv
Smanjenje buke vjetra
Timecode
MENI PRILAGOĐENIH POSTAVKI
Resetujte prilagođene postavke
a Autofokus
a1Izbor prioriteta AF-C
a2Izbor prioriteta AF-S
a3Praćenje fokusa sa zaključavanjem
a4Korištene fokusne tačke
a5Pohranjivanje bodova prema orijentaciji
a6AF aktivacija
a7Ograničite izbor režima AF oblasti
a8Omotavanje tačke fokusa
a9Opcije fokusne tačke
a10AF pri slabom svjetlu
a11Ugrađeni AF-assist iluminator
a12Prsten za ručno fokusiranje u AF modu
b Merenje/ekspozicija
b1Jednostavna kompenzacija ekspozicije
b2Centralno ponderisano područje
b3Fino podesite optimalnu ekspoziciju
b4b režim ekspozicije komp.
c Tajmeri/AE zaključavanje
c1Dugme za okidanje AE-L
c2Samookidač
c3Kašnjenje isključivanja
d Snimanje/prikaz
d1Brzina snimanja u CL modu
d2Maksimalni broj hitaca po rafalu
d3Režim odlaganja ekspozicije
d4Tip zatvarača
d5Produžene brzine zatvarača (M)
d6Redoslijed brojeva datoteke
d7Primijenite postavke na prikaz uživo
d8Mrežni prikaz uokvirivanja
d9Fokus je na vrhuncu
d10Pogledajte sve u kontinuiranom načinu rada
e Bracketing/flash
e1Brzina sinhronizacije blica
e2Brzina zatvarača blica
e3Ekspozicija komp. za blic
e4Automatska c kontrola ISO osetljivosti
e5Auto bracketing (režim M)
e6Redosled zagrada
f Kontrole
f1Prilagodite i meni
f2Prilagođene kontrole (pucanje)
f3Prilagođene kontrole (reprodukcija)
f4Prilagodite komandne točkove
f5Otpustite dugme da koristite točkić
f6Obrnuti indikatori
g Video
g1Prilagodite i meni
g2Prilagođene kontrole
g3AF brzina
g4Osetljivost AF praćenja
g5Istaknite prikaz
SETUP MENU
Formatirajte memorijsku karticu
Jezik
Vremenska zona i datum
Osvetljenost monitora
Pratite balans boja
Osvetljenost tražila
Balans boja tražila
Ograničite odabir načina rada monitora
Prikaz informacija
Opcije finog podešavanja AF-a
Podaci o objektivu koji nisu CPU
Sačuvajte poziciju fokusa
Slika Dust Off ref. fotografija
Mapiranje piksela
Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Kontrole na dodir
Režim autoportreta
HDMI
Način rada u avionu
Povežite se na pametni uređaj
Povežite se sa računarom
Opcije bežičnog daljinskog upravljača (ML-L7).
Oznaka usaglašenosti
USB napajanje
Ušteda energije (režim za fotografije)
Utor je prazan
Sačuvaj/učitaj postavke menija
Resetujte sva podešavanja
Verzija firmvera
RETOUCH MENU
RAW obrada
Podrezati
Promjena veličine
D-Lighting
Korekcija crvenih očiju
Ispravi se
Kontrola izobličenja
Kontrola perspektive
Monochrome
Preklapanje slika
Skratite video
MY MENU
Dodajte stavke
Uklonite stavke
Rang stavke
Odaberite karticu