g3: AF brzina

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite brzinu fokusa u video načinu kada je način fokusa postavljen na AF-C ili AF-F .

Koristite [ Kada primijeniti ] da odaberete kada se odabrana opcija primjenjuje.

OpcijaOpis
D[ Uvijek ]Kamera se fokusira na odabranoj brzini u svakom trenutku u video načinu rada.
E[ Samo tokom snimanja ]Fokus se podešava odabranom brzinom samo tokom snimanja video zapisa. U drugim trenucima, brzina fokusa je “+5”, ili drugim riječima što je brže moguće.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere