Obavještenja

 • Nijedan deo dokumentacije uključene uz ovaj proizvod ne sme se reprodukovati, prenositi, transkribovati, čuvati u sistemu za pronalaženje ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kom obliku, na bilo koji način, bez prethodne pismene dozvole kompanije Nikon.
 • Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera opisanih u ovoj dokumentaciji u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.
 • Nikon neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ovog proizvoda.
 • Iako su uloženi svi napori da se osigura da su informacije u ovoj dokumentaciji tačne i potpune, bili bismo vam zahvalni da na sve greške ili propuste obratite pažnju Nikon predstavniku u vašem području (adresa je navedena zasebno).

Obaveštenje o zabrani kopiranja ili reprodukcije

Imajte na umu da jednostavno posjedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reprodukovan pomoću skenera, digitalne kamere ili drugog uređaja može biti kažnjivo po zakonu.

 • Stavke koje je zakonom zabranjeno umnožavati ili umnožavati
  Nemojte kopirati ili umnožavati papirni novac, kovanice, vrijednosne papire, državne obveznice ili obveznice lokalne vlade, čak i ako su takve kopije ili reprodukcije označene pečatom „Uzorak“.
  Zabranjeno je kopiranje ili umnožavanje papirnog novca, kovanica ili vrijednosnih papira koji su u opticaju u stranoj zemlji.
  Osim ako nije dobijena prethodna dozvola vlade, zabranjeno je kopiranje ili umnožavanje neiskorištenih poštanskih maraka ili razglednica koje je izdala vlada.
  Zabranjeno je kopiranje ili umnožavanje pečata koje izdaje država i ovjerenih dokumenata predviđenih zakonom.
 • Upozorenja na određene kopije i reprodukcije
  Vlada je izdala upozorenje na kopije ili reprodukcije vrijednosnih papira koje izdaju privatne kompanije (dionice, računi, čekovi, poklon certifikati, itd.), putne karte ili kuponske karte, osim kada se mora obezbijediti minimum potrebnih kopija za poslovnu upotrebu od strane kompanije. Također, nemojte kopirati ili umnožavati pasoše koje je izdala vlada, dozvole izdate od strane javnih agencija i privatnih grupa, lične karte i karte, kao što su propusnice i kuponi za obrok.
 • Poštujte obavještenja o autorskim pravima
  Prema zakonu o autorskim pravima, fotografije ili snimci djela zaštićenih autorskim pravima napravljeni fotoaparatom ne mogu se koristiti bez dozvole vlasnika autorskih prava. Izuzeci se odnose na ličnu upotrebu, ali imajte na umu da čak i lična upotreba može biti ograničena u slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.

Koristite samo elektronsku dodatnu opremu marke Nikon

Nikon fotoaparati su dizajnirani po najvišim standardima i uključuju složena elektronska kola. Samo elektronski pribor marke Nikon (uključujući sočiva, punjače, baterije, adaptere za naizmeničnu struju i pribor za blic) koji je Nikon sertifikovan posebno za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je projektovan i dokazano funkcioniše u okviru operativnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog kola.

Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikon može oštetiti fotoaparat i može poništiti vašu Nikon garanciju. Upotreba punjivih Li-ion baterija treće strane koje nemaju Nikon holografski pečat prikazan ispod može ometati normalan rad fotoaparata ili dovesti do pregrijavanja, zapaljenja, pucanja ili curenja baterija.

Za više informacija o dodacima marke Nikon, obratite se lokalnom ovlaštenom Nikon distributeru.

Memorijske kartice

 • Memorijske kartice mogu biti vruće nakon upotrebe. Budite oprezni kada vadite memorijske kartice iz fotoaparata.
 • Nemojte izvoditi sljedeće operacije tokom formatiranja ili dok se podaci snimaju, brišu ili kopiraju na računar ili drugi uređaj. Nepoštivanje ovih mjera opreza može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja fotoaparata ili kartice.
  • Nemojte vaditi ili umetati memorijske kartice
  • Ne isključujte kameru
  • Nemojte vaditi bateriju
 • Ne dodirujte terminale kartice prstima ili metalnim predmetima.
 • Nemojte koristiti pretjeranu silu pri rukovanju memorijskim karticama. Nepoštivanje ove mjere opreza može oštetiti karticu.
 • Nemojte savijati ili ispuštati memorijske kartice niti ih izlagati jakim fizičkim udarima.
 • Ne izlažite memorijske kartice vodi, toplini ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.
 • Nemojte formatirati memorijske kartice u računaru.

Prije snimanja važnih slika

Prije snimanja fotografija u važnim prilikama (kao što su vjenčanja ili prije nego što ponesete fotoaparat na put), napravite probni snimak kako biste se uvjerili da kamera radi normalno. Nikon neće biti odgovoran za štetu ili izgubljenu dobit do kojih može doći zbog kvara proizvoda.

Cjeloživotno učenje

Kao deo Nikonove posvećenosti „celoživotnom učenju“ stalnoj podršci i obrazovanju za proizvode, informacije koje se stalno ažuriraju dostupne su na mreži na sledećim lokacijama:

Posjetite ove stranice da biste bili u toku s najnovijim informacijama o proizvodima, savjetima, odgovorima na često postavljana pitanja (FAQ) i općim savjetima o digitalnim slikama i fotografiji. Dodatne informacije mogu biti dostupne kod Nikon predstavnika u vašem području. Pogledajte sljedeći URL za kontakt informacije: https://imaging.nikon.com/