Ispravi se

  1. G dugme
  2. N meni za retuširanje

Rotirajte slike do ±5° u koracima od približno 0,25°.

  • Efekat se može pregledati na ekranu za uređivanje.
  • Što je veća rotacija, to će se više odrezati s rubova.
  • Pritisnite 4 ili 2 da odaberete količinu izvršenog ispravljanja.
  • Pritisnite J da sačuvate retuširanu kopiju.