Zaštita slika od brisanja

Slike se mogu zaštititi kako bi se spriječilo njihovo slučajno brisanje. Zaštićene slike će se ipak izbrisati kada se memorijska kartica formatira.

  1. Pritisnite dugme K da započnete reprodukciju.
  2. Odaberite željenu sliku i pritisnite dugme A ( g ).
    • Zaštićene slike su označene P ikonom.
    • Da biste uklonili zaštitu, prikažite ili označite sliku i ponovo pritisnite dugme A ( g ).

Uklanjanje zaštite sa svih slika

Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u folderu ili folderima koji su trenutno odabrani za [ Folder za reprodukciju ] u meniju za reprodukciju, izaberite [Ukloni zaštitu svih ] u i meniju.