d8: Mrežni prikaz kadriranja

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Prikaz 3×3 (9 podjela) ili 4×4 (16 podjela) linija mreže, koje su korisne za provjeru kompozicije na ekranu.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere