Pratite balans boja

 1. G dugme
 2. B meni za podešavanje

Podesite balans boja monitora po svom ukusu.

 • [ Balans boja monitora ] se može podesiti samo kada je monitor aktivan ekran. Ne može se podesiti kada je [ Samo tražilo ] odabrano za mod monitora ili kada je vaše oko uprto u tražilo.
 • Balans boja se podešava pomoću džojstika. Pritisnite 1 , 3 , 4 ili 2 da podesite balans boja kao što je prikazano ispod. Pritisnite J da sačuvate promene.

  1 Povećaj zeleno
  2 Povećaj ćilibar
  3 Povećajte magentu
  4 Povećaj plavu
 • Balans boja monitora se odnosi samo na menije, reprodukciju i ekran snimanja; to ne utiče na fotografije i video zapise snimljene kamerom.
 • Referentna slika je ili zadnja snimljena slika ili, u modu reprodukcije, posljednja prikazana slika. Ako memorijska kartica ne sadrži slike, umjesto toga će se prikazati prazan okvir.
 • Da odaberete drugu sliku, pritisnite dugme W ( Q ). Označite željenu sliku i pritisnite J da je odaberete kao referentnu sliku.
 • Da vidite označenu sliku uvećanu, pritisnite i držite dugme X