Sačuvajte poziciju fokusa

  1. G dugme
  2. B meni za podešavanje

Ako je postavljeno na [ On ], pozicija fokusa se čuva na istoj poziciji kao prije isključivanja fotoaparata kada ga isključite, a zatim ponovo uključite.

  • Položaj fokusa se može promijeniti ovisno o operaciji zumiranja i promjenama temperature.
  • Ova funkcija je omogućena samo kada je priključen objektiv sa montažom Z sa funkcijom autofokusa.
  • Ako je postavljeno na [ On ], može proći neko vrijeme prije nego što budete mogli raditi s kamerom nakon što je uključite.