Opcije prikaza reprodukcije

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Odaberite da li se tačke fokusa koje su korištene prilikom snimanja fotografije prikazuju tokom reprodukcije preko cijelog ekrana. Također možete odabrati vrste informacija o fotografiji koje se mogu vidjeti tokom reprodukcije preko cijelog ekrana.

  • Označite opciju i pritisnite 2 da odaberete ( M ) ili poništite odabir ( U ).
  • Da biste završili operaciju, pritisnite J