d10: Prikaži sve u kontinuiranom režimu

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Ako je odabrano [ Off ], ekran će se ugasiti tokom rafalnog snimanja.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere