Duga ekspozicija NR

  1. G dugme
  2. C meni za fotografisanje

Smanjite „šum“ (svetle tačke ili maglu) na fotografijama snimljenim pri malim brzinama zatvarača.

OpcijaOpis
[ Uključeno ]Smanjite šum na fotografijama snimljenim pri brzinama zatvarača manjim od 1 s.
[ Isključeno ]Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji je onemogućeno.

Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji vrši se nakon snimanja fotografije. Tokom obrade, [ Izvođenje smanjenja šuma ] će se pojaviti na ekranu snimanja. Slike se ne mogu snimati dok se poruka ne obriše sa ekrana. Vrijeme potrebno za obradu fotografija nakon snimanja se otprilike udvostručuje.

Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji

Ako se kamera isključi prije nego što se obrada završi, slika će biti sačuvana, ali smanjenje šuma neće biti izvršeno.