c2: Samookidač

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite dužinu odgode okidanja, broj snimljenih snimaka i interval između snimaka u režimu samookidača.

OpcijaOpis
[ Kašnjenje samookidača ]Odaberite dužinu odgode okidanja.
[ Broj snimaka ]Pritisnite 1 i 3 da odaberete broj snimljenih snimaka svaki put kada se pritisne okidač; birajte između vrijednosti od 1 do 9.
[ Interval između snimaka ]Odaberite interval između snimaka kada je [ Broj snimaka ] veći od 1.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere