f3: Prilagođene kontrole (reprodukcija)

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite ulogu koja je dodijeljena dugmadima kamere tokom reprodukcije.

OpcijaUlogaOpis
j[ Dugme AE-L/AF-L ]g[ Zaštiti ]Pritisnite kontrolu da zaštitite trenutnu sliku.
c[ Ocjena ]Kada pritisnete kontrolu, možete pritisnuti 4 ili 2 ili rotirati glavni komandni točkić da promijenite postavku ocjene za prikazanu sliku.
p[ Uključivanje/isključivanje zumiranja ]Pritisnite kontrolu da biste uvećali prikaz na području oko trenutne tačke fokusa (omjer zumiranja je odabran unaprijed). Pritisnite ponovo da poništite zumiranje.
  • Da odaberete omjer zumiranja, označite [ Uklj./isključeno zumiranje ] i pritisnite 2 .
  • Zumiranje je dostupno i u punom ekranu iu reprodukciji sličica.
[ Nijedno ]Kontrola nema efekta.
k[ dugme OK ]*n[ Sličica uključena/isključena ]Pritisnite kontrolu da biste se prebacivali između reprodukcije preko celog ekrana, 4-, 9- i 72-slike reprodukcije sličica i kalendarske reprodukcije.
o[ Pogledaj histograme ]Histogram se prikazuje dok je kontrola pritisnuta. Prikaz histograma je dostupan iu prikazu preko cijelog ekrana iu reprodukciji sličica.
p[ Uključivanje/isključivanje zumiranja ]Pritisnite kontrolu da biste uvećali prikaz na području oko trenutne tačke fokusa (omjer zumiranja je odabran unaprijed). Pritisnite ponovo da poništite zumiranje.
  • Da odaberete omjer zumiranja, označite [ Uklj./isključeno zumiranje ] i pritisnite 2 .
  • Zumiranje je dostupno i u punom ekranu iu reprodukciji sličica.
u[ Odaberite folder ]Pritisnite kontrolu da biste prikazali dijalog [ Choose folder ], gdje možete odabrati folder za reprodukciju.
  1. Bez obzira na izabranu opciju, pritiskom na J kada je video prikazan u punom kadru počinje video reprodukcija.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere