“On-camera” naspram “remote”

Možete da snimate slike koristeći opcioni blic montiran na priključak za dodatnu opremu fotoaparata ili jednu ili više daljinskih blica.

  • Kada koristite blic, izaberite [ Isključeno ] za [ Tiha fotografija ] u meniju snimanja fotografija.

Blicevi montirani na kameru

Snimajte slike koristeći blic montiran na fotoaparat. Za više informacija pogledajte sljedeće stranice.

Fotografija na daljinu

Snimajte slike sa jednim ili više daljinskih blica koristeći bežičnu kontrolu blica (Napredno bežično osvetljenje ili AWL). Za više informacija pogledajte “ Fotografija sa daljinskim blicem ” ( Fotografija sa daljinskim blicem ).