a10: AF pri slabom osvetljenju

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite [ Uključeno ] za precizniji fokus u uslovima slabog osvetljenja kada je AF-S izabran za režim fokusa ili kada je izabran AF-A i snimate u AF-S .

  • Ova opcija ima efekta samo u načinu rada za fotografije.
  • U režimu b , [ Low-light AF ] je fiksiran na [ On ].
  • AF pri slabom osvjetljenju je onemogućen tokom fotografiranja u intervalima i snimanja video zapisa s vremenskim intervalom.
  • Fotoaparatu će možda trebati više vremena za fokusiranje kada je odabrano [ On ].
  • Dok je AF pri slabom osvjetljenju na snazi, na ekranu će se pojaviti “Low-light”. Brzina osvježavanja ekrana može pasti.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere