e6: Redosled zagrada

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite redoslijed snimanja snimaka u bracketing programu.

OpcijaOpis
H[ MTR > ispod > preko ]Prvo se snima nepromijenjeni snimak, zatim snimak s najnižom vrijednošću, a zatim snimak s najvećom vrijednošću.
I[ Ispod > MTR > preko ]Snimanje se odvija od najniže do najveće vrijednosti.
  • Prilagođena postavka e6 [ Bracketing order ] nema uticaja na redosled snimaka snimljenih kada je [ ADL bracketing ] izabran za [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] u meniju snimanja fotografija.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere