Rotirajte visoko

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Kada je odabrano [ On ], “visoke” (portretne) slike će se automatski rotirati za prikaz tokom reprodukcije.

Rotirajte visoko

Slike se ne rotiraju automatski tokom pregleda slike čak i kada je [ Uključeno ] odabrano za [ Rotate visoko ].