Ušteda energije (režim za fotografije)

 1. G dugme
 2. B meni za podešavanje

U režimu za fotografije, ekran snimanja će se isključiti da bi se uštedela energija otprilike 15 sekundi pre isteka tajmera u režimu mirovanja.

OpcijaOpis
[ Omogući ]Omogućite uštedu energije. Brzina osvježavanja ekrana može pasti.
[ Onemogući ]Onemogućite uštedu energije. Napomena odabirom [ Disable ] ne zaustavlja se zatamnjenje ekrana snimanja nekoliko sekundi prije isteka stanja pripravnosti.

Uštedu energije

 • Imajte na umu da čak i kada je odabrano [ Omogući ], ušteda energije neće funkcionirati:
  • ako je [ Bez ograničenja ] odabrano za prilagođenu postavku c3 [ Odgoda isključivanja ] > [ Tajmer pripravnosti ] ili ako je odabrano kašnjenje manje od 30 sekundi,
  • u načinu autoportreta,
  • tokom zumiranja,
  • dok je kamera povezana sa drugim uređajem preko HDMI-ja, ili
  • dok je kamera povezana i razmjenjuje podatke sa računarom putem USB-a.
 • Odabirom [ Disable ] povećava se pražnjenje baterije.