Visok ISO NR

  1. G dugme
  2. C meni za fotografisanje

Fotografije snimljene pri visokim ISO osjetljivostima mogu se obraditi kako bi se smanjio "šum" (nasumično raspoređeni svijetli pikseli).

OpcijaOpis
[ Visoko ]Smanjite šum na fotografijama snimljenim pri svim ISO osjetljivostima. Što je veća osetljivost, to je veći efekat. Odaberite količinu smanjenja šuma koja se izvodi između [ Visoko ], [ Normalno ] i [ Nisko ].
[ Normalno ]
[ Nisko ]
[ Isključeno ]Smanjenje buke se izvodi samo prema potrebi. Količina izvršene redukcije šuma je uvijek manja nego kada je odabrano [ Low ].