d3: Režim odlaganja ekspozicije

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

U situacijama kada i najmanji pokret kamere može zamutiti slike, otpuštanje zatvarača može biti odloženo za oko 0,2 do 3 sekunde nakon što se pritisne okidač.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere