Način kontrole blica

Kada je blic ( SB-500 , SB-400 ili SB-300 ) montiran na kameru, način kontrole blica, nivo blica i druga podešavanja blica mogu se podesiti pomoću [ Kontrola blica ] > [ Kontrola blica mod ] u meniju snimanja fotografija.

  • Postavke za bliceve osim SB-500 , SB-400 i SB-300 mogu se podesiti samo pomoću kontrola blica.
OpcijaOpis
[ TTL ]
  • Snaga blica se automatski podešava prema uslovima snimanja.
  • Kompenzacija blica se može podesiti pomoću [ Kompenzacija blica ] u meniju snimanja fotografija.
[ Priručnik ]
  • Ručno odaberite nivo blica.
  • Snaga blica se bira pomoću [ Manual output amount ].