b4: b režim ekspozicije komp.

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Kada je podešeno na [ Disable ], kompenzacija ekspozicije se ne može podesiti u modu b .

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere