Kompenzacija blica

Kompenzacija blica se koristi za namerno menjanje snage blica, na primer da bi se promenila osvetljenost objekta u odnosu na pozadinu. Preko stavke [ Kompenzacija blica ] u meniju snimanja fotografija, snaga blica se može povećati kako bi glavni objekat izgledao svetlije, smanjiti da bi se sprečio odsjaj ili na drugi način fino podesiti da bi se postigao željeni rezultat.

  • Birajte između vrijednosti od −3 do +1 u koracima od 1/3.
  • Veće vrijednosti čine subjekt svjetlijim, niže vrijednosti tamnijim.
  • Na vrijednostima različitim od ±0,0, na ekranu snimanja će se pojaviti ikona Y
  • Normalna snaga blica se može vratiti postavljanjem kompenzacije blica na ±0,0. Kompenzacija blica se ne resetuje kada je fotoaparat isključen.