Осветљеност монитора

  1. G дугме
  2. B мени за подешавање

Притисните 1 или 3 да бисте подесили осветљеност монитора. Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност.

  • [ Осветљеност монитора ] се може подесити само када је монитор активан екран. Не може се подесити када је [ Само тражило ] изабрано за режим монитора или када је ваше око упрто у тражило.
  • Више вредности повећавају пражњење батерије.