d7: Primjena postavki na prikaz uživo

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite hoće li kamera prilagoditi pregled u tražilu ili monitoru kako bi odražavala kako će postavke snimanja utjecati na nijansu i svjetlinu konačne slike. Bez obzira na izabranu opciju, efekti podešavanja kamere su uvek vidljivi u video režimu.

OpcijaOpis
[ Uključeno ]Efekti promena podešavanja kao što su balans belog, kontrole slike i kompenzacija ekspozicije vidljivi su na ekranu snimanja.
[ Isključeno ]
  • Efekti promena podešavanja kao što su balans belog, kontrole slike i kompenzacija ekspozicije nisu vidljivi na ekranu snimanja. Nijansa i svjetlina ekrana mogu se podesiti radi lakšeg gledanja tokom dužih snimanja fotografija.
  • Na ekranu snimanja se pojavljuje ikona g .

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere