c1: Dugme za okidanje AE-L

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite hoće li se ekspozicija zaključati kada se pritisne okidač.

OpcijaOpis
O[ Uključeno (pritisnuti do pola) ]Pritiskom na okidač do pola zaključava se ekspozicija.
P[ Uključeno (radni način rada) ]Ekspozicija se zaključava samo dok je okidač pritisnut do kraja.
[ Isključeno ]Pritiskom na okidač ne zaključavate ekspoziciju.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere