Šta je fotografija na daljinu?

Snimajte slike sa jednim ili više daljinskih blica koristeći bežičnu kontrolu blica (Napredno bežično osvetljenje ili AWL). Za informacije o korišćenju blica postavljene na futrolu za dodatnu opremu fotoaparata, pogledajte “ Fotografija blica na fotoaparatu “ (fotografija sa blicem na kameri ).

U ovom poglavlju, operacije koje uključuju kameru i dodatke povezane na fotoaparat su označene sa C , operacije koje uključuju daljinske bliceve sa f . Za više informacija o korišćenju daljinskih blica ( f ), pogledajte dokumentaciju isporučenu uz blic.